22 LATEK POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM ZATRZYMANY W POZNANIU