JAŚKOWIAK PROSI NAUCZYCIELI, ŻEBY NIE KORZYSTALI Z PODRĘCZNIKA DO HiT