ZATRZYMANIE PODPALACZA. SPOWODOWAŁ STRATY NA PRAWIE 190 TYS. ZŁ.