GUS PODAŁ DANE. ILE WYNOSIŁO PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W I KWARTALE TEGO ROKU?