„ŚCIEKI JUŻ NIE BĘDĄ WPŁYWAĆ DO JEZIORA W STRZESZYNKU"