CZY PERSONEL LOTNISKA JEST ODPOWIEDNIO PRZESZKOLON Y NA WYPADEK ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH?