MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW SKONTROLUJE CMENTARZ PRZY ULICY SAMOTNEJ