CZY W FORCIE Va POWINIEN POWSTAĆ KLUB DYSKOTEKOWY?