W KOŃCU MOŻEMY LICZYĆ NA KILKA SŁONECZNYCH I CIEPŁYCH DNI