ZATRZYMANIA WS. KUPNA CIECHU PRZEZ SPÓŁKĘ JANA KULCZYKA