WYBUDZONO ZE ŚPIĄCZKI DOMNIEMANEGO SPRAWCĘ TRAGEDII NA DĘBCU