ZAMONTOWANO SYGNALIZACJE ŚWIETLNE W NIEBEZPIECZNYCH MIEJSCACH