SKARGA WS. UL. 23 LUTEGO. „SĄD DOKONAŁ WŁASNEJ INTERPRETACJI HISTORYCZNEJ”