CZY POMNIK WDZIĘCZNOŚCI STANIE W POZNANIU? „JEST NADZIEJA”