MNIEJ MOWY NIENAWIŚCI W POZNANIU. „TRZEBA SIĘ JEJ PRZECIWSTAWIAĆ”