Z ULIC POZNANIA ODHOLOWANO BLISKO 500 POJAZDÓW. DLACZEGO?