ZA DUŻO SPALIN? ZA WIELKI HAŁAS? POLICJA MA KONTROLOWAĆ.