PRZEZNACZĄ CZĘŚĆ UTARGU NA POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM