ZAPADŁA SIĘ PODŁOGA W KAMIENICY. MIESZKAŃCY EWAKUOWANI