OSTRZEŻENIA POGODOWE. „ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA”