KRZYWE CHODNIKI W CENTRUM. „ZDM NIE DBA O WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ”