ZWIERZĘTA NIE MIAŁY JEDZENIA ANI PICIA. INTERWENIOWAŁA STRAŻ MIEJSKA.