KONTROLE W ESCAPE ROOMACH W WIELKOPOLSCE. WIELE NIEPRAWIDŁOWOŚCI