OGŁOSZONO PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ TACZAKA I GARNCARSKIEJ