W. KRĘGLEWSKI: ZNAM TO MIASTO JESZCZE SPRZED EPOKI SAMORZĄDU LOKALNEGO