POCHOWANO OJCA JANA GÓRĘ. NA LEDNICY, KTÓRA BYŁA JEGO DZIEŁEM.