POLICYJNE KONTROLE. ZATRZYMANO 20 DOWODÓW REJESTRACYJNYCH