DZIEWCZYNKA BEZ SZCZEPIEŃ ZMARŁA W POZNAŃSKIM SZPITALU