Tele Magic 2

ROZMAWIAMY Z ORGANIZACJAMI NARODOWYMI, KTÓRE BĘDĄ PROTESTOWAĆ W POZNANIU